Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar veelgestelde vragen over diverse onderwerpen die gaan over budgetcoaching of over BudgetCoach de Eilanden. Daarnaast wordt onder 'links' verwezen naar belangrijke en handige websites die betrekking hebben op budgetcoaching.

Algemeen

Wat is een budgetcoach eigenlijk?

Een budgetcoach begeleidt u met het op orde brengen van uw administratie en is erop uit dat u overzicht krijgt in uw financiële plaatje en zelf gemakkelijk de juiste keuzes kunt maken. Daarnaast maakt de budgetcoach een overzicht van de eigen inkomsten en uitgaven (gemiddelde maandbegroting en jaarbegroting) met speciale aandacht voor reserveringsuitgaven. We kunnen eventueel de betalingen regelen, bijvoorbeeld gespreid of automatisch. Tevens geven we geld besparende tips en hoe dat er moet worden omgegaan met betalingsachterstanden. De budgetcoach geeft tips m.b.t. betalen, sparen, lenen en verzekeren. Ook kijken we of het inkomen vergroot kan worden door gebruik te maken van financiële regelingen en voorzieningen en verwerving van werk. De budgetcoach verwijst eventueel door naar derden.

Hoe zit het met de Nederlanders en de schulden die ze hebben?

Schulden in cijfers (Bron: GGN, Nibud en NVVK)

● 2 miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand, dat is 27,8% van alle huishoudens in Nederland;
● 14% van de Nederlandse consumenten geeft zelf aan dat ze betalingsproblemen hebben;
● 740.000 Nederlanders hebben financiële problemen;
● 400 tot 500.000 huishoudens hebben problematische schulden;
● € 37.700,-- is de gemiddelde schuld van mensen die in de problemen zitten;
● 14 is het gemiddelde aantal schuldeisers in die gevallen;

Veel voorkomende schulden:

-roodstand betaalrekening
-creditcard, leningen bij banken en financiers
-aankopen bij postorderbedrijven
-boetes en fraudeschulden
-belastingschulden en gemeentelijke heffingen
-achterstanden in de lopende vaste lasten, zoals:
-Huur, energie en water, telefoon, verzekeringen

● 1 op de 5 mensen (20%) die een schuldsaneringstraject hebben doorlopen valt na een tijdje weer terug in het oude gedrag.

Wat zijn onze tarieven?

Particulier:


Opstarten/ Intake: €50,00 per uur 

Toeslagen aanvragen/ contact met verschillende instanties etc. €50,00 per uur

Vervolggesprek: €50,00 per uur

Administratiekosten: €30,00

Reiskosten: € 0,19 per kilometer

Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

 

 

Bedrijven:

Wanneer een bedrijf ons wil inhuren voor hulp aan werknemers, of klanten, geldt hiervoor een aangepast tarief, welke we tijdens ons gesprek zullen bespreken.

Kan ik bij jullie ook terecht voor mijn aangifte IB?

Uiteraard verzorgen wij ook de aangifte IB voor de klanten. Met het aanleveren van de juiste stukken kunnen wij de aangifte IB zonder enkel probleem verwerken.

Particulier

Wat is een budgetcoach eigenlijk?

Een budgetcoach begeleidt u met het op orde brengen van uw administratie en is erop uit dat u overzicht krijgt in uw financiële plaatje en zelf gemakkelijk de juiste keuzes kunt maken. Daarnaast maakt de budgetcoach een overzicht van de eigen inkomsten en uitgaven (gemiddelde maandbegroting en jaarbegroting) met speciale aandacht voor reserveringsuitgaven. We kunnen eventueel de betalingen regelen, bijvoorbeeld gespreid of automatisch. Tevens geven we geld besparende tips en hoe dat er moet worden omgegaan met betalingsachterstanden. De budgetcoach geeft tips m.b.t. betalen, sparen, lenen en verzekeren. Ook kijken we of het inkomen vergroot kan worden door gebruik te maken van financiële regelingen en voorzieningen en verwerving van werk. De budgetcoach verwijst eventueel door naar derden.

Wat kan BudgetCoach de Eilanden voor u doen?

Samen met u inventariseren we de inkomsten en uitgaven
Samen met u stellen we een plan op
Wij controleren de afschriften van uw bankrekeningen, die u ons toezendt
Wij bieden u een budgetboekje aan waarin u uw inkomsten en uitgaven opschrijft
Wij kijken mee en adviseren waar nodig

Hoeveel zorgtoeslag krijgt u?

De toeslag bedraagt voor een alleenstaande maximaal €72,- per maand en voor een stel maximaal €138,-. Hoe lager uw inkomen, hoe meer toeslag u ontvangt. Alleenstaanden kunnen aanspraak maken op een deel van dit bedrag bij een inkomen van €28.482,- of minder, voor samenwonenden is dat €37145,-. U heeft recht op de maximale toeslag als het gezamenlijke toetsingsinkomen lager is dan €19.253,-. bron: NIBUD- zorgtoeslag

met een proefberekening op toeslagen.nl kunt u nagaan op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft.

Waar moet u op letten bij het aanvragen van zorgtoeslag?

Bij het aanvragen van zorgtoeslag wordt naar uw toetsingsinkomen gevraagd. Hier moet u zelf een schatting van maken. U kunt hiervoor het verzamelinkomen gebruiken dat u kunt vinden op uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of de jaaropgaaf. U kunt dit ook navragen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Zodra uw inkomen wijzigt, moet u dit direct doorgeven an de belastingdienst. Als u bij uw belastingaangifte specifieke zorgkosten heeft opgegeven, maak dan opnieuw een berekening van uw toetsingsinkomen. Door veranderingen in de aftrek van ziektekosten kan het zijn dat u anders te veel zorgtoeslag ontvangt. De zorgtoeslag kan dan worden aangepast. Na afloop van het kanlenderjaar krijgt u de eindafrekening op basis van het werkelijke inkomen.

Wanneer heeft u recht op huurtoeslag?

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van:

- de hoogte van de huur
- de hoogte van uw inkomen en dat van eventuele medebewoners.

Iemand met een laag inkomen, ontvangt meer huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen. Alleenstaande €21.600 en meerpersoonshuishouden (jonger dan AOW leeftijd) €28.325  of (vanaf AOW leeftijd) €29.400.

Als u huurtoeslag aanvraagt, moet u het verzamelinkomen opgeven van u en uw eventuele partner. Ook wordt rekening gehouden met het inkomen van andere medebewoners. Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar? dan telt alleen het inkomen boven de €4.706 mee. Het verzamelinkomen is terug te vinden op de meest recente (voorlopige) aanslag IB. Als er geen belastingaangifte is gedaan, staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf. u kunt dit ook navragen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Huurgrenzen
Bij het aanvragen van huurtoeslag moet u de rekenhuur opgeven. Dat is de huurprijs incl. servicekosten. Deze huurprijs mag niet lager zijn dan €226,98 en niet hoger dan €699,48. Is dit wel het geval, heeft u geen recht op huurtoeslag. Voor AOW-gerechtigden gelden licht afwijkende bedragen. Voor personen jonger dan 23 jaar geldt een bovengrens van €389,05. 

Huurtoeslag krijgt u aan het einde van de maand uitgekeerd. Daarom moet u het tijdig aanvragen. Als u het voor 1 november aanvraagt, krijgt u de huurtoeslag vanaf eind december. Bron: NIBUD-huurtoeslag


 

Bedrijf

Wanneer een budgetcoach nodig?

De budgetcoach voor Uw klanten

Bij diverse instanties kunnen steeds meer mensen hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om betalingsachterstanden bij woningbouw verenigingen, banken of andere hypotheekverstrekkers. Een deel van de klanten met geldzorgen kunnen een betalingsregeling treffen of komen terecht bij schuldhulpverlening. Maar er zijn ook mensen die hiervoor niet in aanmerking komen, omdat ze niet aan de gestelde eisen voldoen. Zij hebben echter wel behoefte aan begeleiding in hun financiële situatie.

Als budgetcoach kunnen wij uw klanten helpen om grotere betaalachterstanden te voorkomen en weer grip te krijgen op de financiën. Wij richten ons hierbij vooral op het aanleren van budgetvaardigheden zodat men beter omgaat met het beschikbare inkomen. Het opzetten van een overzichtelijke thuisadministratie is hier een belangrijk onderdeel van.

of,

De budgetcoach voor Uw werknemer

Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met werknemers die financiële problemen hebben. Door alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op financiële problemen kunt u problemen van medewerkerseerder herkennen, erger voorkomen en wellicht oplossen.

 

Budgetbeheer

Wat houdt budgetbeheer in?
Bij budgetbeheer machtigt u BudgetCoach de Eilanden over uw rekeningen. Zij zorgen ervoor dat uw vaste lasten tijdig betaald worden, zodat u er verder geen omkijken naar heeft. Echter moet u wel zorgen dat er voldoende inkomen is, om de vaste lasten te kunnen betalen. Daarnaast krijgt u op een aparte rekening "leefgeld" te gebruiken voor de boodschappen en alle zaken die u er verder van wilt kopen. Daarnaast zal er ook een bedrag gereserveerd worden. Op deze manier zal er voldoende overzicht zijn over uw inkomsten en uitgaven.
Wat is het tarief voor Budgetbeheer?

Intake
De kosten voor een intake (gesprek + het beoordelen van uw huidige financiële status) bij u aan huis
bedragen € 99,-.

Budgetbeheer basis
Bij deze vorm van budgetbeheer worden alleen de basisbetalingen verricht voor de cliënt. Onder basisbetalingen wordt verstaan: hypotheek of huur, energiekosten, het waterbedrijf, de premie ziektekostenverzekeringen en rekening BCDE

Alleenstaande: € 50,- per maand
Meerpersoons huishouden: € 55,- per maand

Budgetbeheer plus
Bij deze vorm van budgetbeheer wordt naast de basisbetalingen (hypotheek of huur, energiekosten, het waterbedrijf, de premie ziektekostenverzekeringen), de rekening BCDE en één extra betaling verricht.

Alleenstaande: € 55,- per maand
Meerpersoons huishouden: € 60,- per maand

Budgetbeheer totaal
Bij deze vorm van budgetbeheer worden álle betalingen verricht mits er een sluitend budgetplan is.

Alleenstaande: € 60,- per maand
Meerpersoons huishouden: € 70,- per maand

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% btw. Indien u onvoldoende draagkracht heeft om deze kosten uit eigen inkomen c.q. vermogen te betalen kan een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand.

Staat uw vraag er niet tussen?

Als uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen staat, kunt u contact met ons opnemen. U kunt het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen door te bellen met 06 - 12 56 57 56.

Neem geheel vrijblijvend contact op!

De gegevens worden altijd vertrouwelijk en met 100% discretie behandeld!
U kunt ons ook rechtstreeks contacten door te mailen of te bellen.

ec869f4b

U kunt BudgetCoach de Eilanden mailen via:

info@budgetcoachdeeilanden.nl

Natuurlijk wordt ook uw mail altijd vertrouwelijk en met 100% discretie behandeld!

Bellen kan natuurlijk ook:

06 - 12 56 57 56


Maar daarnaast kun u ons ook vinden op ...

Ons werkgebied...