Budgetcoaching voor bedrijven

De budgetcoach voor u medewerker

Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met werknemers die financiële problemen hebben. Door alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op financiële problemen kunt u problemen van medewerkers eerder herkennen, erger voorkomen en wellicht oplossen.

  • Financiële problemen kunnen o.a. leiden tot:
  • stress
  • ziekteverzuim
  • loonbeslag
  • voorschotten
  • fraude en diefstal

Dit kost u als werkgever geld! U hebt er dus alle belang bij de financiële problemen van een medewerker te herkennen en deze te helpen oplossen, zodat ze niet verergeren. U kunt uw werknemers wijzen op het bestaan van de budgetcoach en u kunt bepaalde medewerkers de diensten van de budgetcoach aanbieden om hun zaken weer op orde te brengen.

Een gemiddeld traject van 8 uur, waarbij wij als budgetcoach bij uw medewerker thuis komen, verdient zichzelf in de meeste gevallen al snel weer terug en de winst is blijvend omdat het verzuim afneemt en de motivatie toeneemt.

De budgetcoach voor Uw klanten

Bij diverse instanties kunnen steeds meer mensen hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om betalingsachterstanden bij woningbouw verenigingen, banken of andere hypotheekverstrekkers. Een deel van de klanten met geldzorgen kunnen een betalingsregeling treffen of komen terecht bij schuldhulpverlening. Maar er zijn ook mensen die hiervoor niet in aanmerking komen, omdat ze niet aan de gestelde eisen voldoen. Zij hebben echter wel behoefte aan begeleiding in hun financiële situatie.

Als budgetcoach kunnen wij uw klanten helpen om grotere betaalachterstanden te voorkomen en weer grip te krijgen op de financiën. Wij richten ons hierbij vooral op het aanleren van budgetvaardigheden zodat men beter omgaat met het beschikbare inkomen. Het opzetten van een overzichtelijke thuisadministratie is hier een belangrijk onderdeel van.

Onze budgetcoach diensten leaflet downloaden Of neem contact met ons

Neem geheel vrijblijvend contact op!

De gegevens worden altijd vertrouwelijk en met 100% discretie behandeld!
U kunt ons ook rechtstreeks contacten door te mailen of te bellen.

7a0c7754

U kunt BudgetCoach de Eilanden mailen via:

info@budgetcoachdeeilanden.nl

Natuurlijk wordt ook uw mail altijd vertrouwelijk en met 100% discretie behandeld!

Bellen kan natuurlijk ook:

06 - 12 56 57 56


Maar daarnaast kun u ons ook vinden op ...

Ons werkgebied...