Budgetcoaching voor particulieren

Wanneer een budgetcoach nodig?

Wanneer een budgetcoach nodig?

Verandering in uw situatie door bv. scheiding, wisseling van baan, samenwonen of verhuizing, kan grote invloed hebben op uw financiële positie. Zoals u gewend was met uw geld om te gaan, is nu niet meer mogelijk en leidt tot tekorten. Het kan ook zijn dat u simpelweg meer uitgeeft dan er binnen komt, omdat u geen overzicht heeft over uw financiële situatie. Uw omstandigheden vragen een behoorlijke aanpassing van u en u vindt het lastig de juiste keuzes daarin te maken. Vindt u het moeilijk om snel en efficiënt overzicht te krijgen in uw (nieuwe) financiële situatie en te kiezen waar u uw gedrag moet veranderen? Dan kan een budgetcoach u zeker helpen.

Wat is een budgetcoach eigenlijk?

begeleiding bij het ordenen van de administratie

Een budgetcoach is iemand die uw financiële situatie in kaart brengt. Inkomsten en uitgaven worden vergeleken en mogelijkheden worden gezocht om deze in balans te brengen.

Een budgetcoach begeleidt u met het op ordenen van uw administratie en is erop uit dat u overzicht krijgt in uw financiële plaatje en zelf gemakkelijk de juiste keuzes kunt maken. Daarnaast maakt de budgetcoach een overzicht van de eigen inkomsten en uitgaven (gemiddelde maandbegroting en jaarbegroting) met speciale aandacht voor reserveringsuitgaven. We kunnen eventueel de betalingen regelen, bijvoorbeeld gespreid of automatisch. Tevens geven we geld besparende tips en hoe dat er moet worden omgegaan met betalingsachterstanden. De budgetcoach geeft tips m.b.t. betalen, sparen, lenen en verzekeren. Ook kijken we of het inkomen vergroot kan worden door gebruik te maken van financiële regelingen en voorzieningen en verwerving van werk. De budgetcoach verwijst eventueel door naar derden.

Wat kan BudgetCoach de Eilanden voor u doen?

geven van geldbesparende tips

  • Samen met u inventariseren we de inkomsten en uitgaven

  • Samen met u stellen we een plan op

  • Wij controleren de afschriften van uw bankrekeningen, die u ons toezendt

  • Wij bieden u een budgetboekje aan waarin u uw inkomsten en uitgaven opschrijft

  • Wij kijken mee en adviseren waar nodig

  • Aangifte IB

Hoe gaan wij te werk?

U kunt zichzelf aanmelden via ons volledig ingevulde aanmeldingsformulier budgetcoaching. Dit kunt u doen via het contactformulier. We beginnen met een telefonische inventarisatie. Tijdens dit gratis en geheel vrijblijvende telefoongesprek, bespreken we in een half uur wat uw financiële situatie is, wat uw wensen zijn en wat we voor u kunnen betekenen.

Samen bekijken we welk traject we gaan volgen en wat de kosten hiervoor zijn. Indien u besluit om gebruik te maken van de diensten van BudgetCoach de Eilanden, dan maken we een afspraak voor het intakegesprek en gaan we het traject opstarten en kijken we voor eventuele vervolggesprekken.

Ook als u na het kennismakingsgesprek besluit niet verder te gaan met BudgetCoach de Eilanden, dan blijft datgene wat besproken is uiteraard in vertrouwde handen en is uw privacy gewaarborgd!

Intakegesprek

Besluit u verder te willen gaan, dan volgt een intakegesprek. Hierin bespreken we de huidige situatie, verzamelen en ordenen we de administratie, en kijken we samen wat de doelen zijn.

We stellen een maand/jaaroverzicht op aan de hand van de huidige en eventueel nieuwe financiële situatie. We controleren of er gebruik wordt gemaakt van alle toeslagen, belastingvoordelen en mogelijke voorzieningen en zo nodig vragen we deze aan. Eventuele schulden brengen we in kaart en indien nodig regelen we samen betalingsafspraken met schuldeisers. In overleg leggen we afspraken vast voor het volgende gesprek.

Vervolggesprek(ken)

In één of meer vervolggesprekken bespreken we de budgetmogelijkheden, rekening houdend met datgene wat voor u belangrijk is. De hieruit voortkomende wijzigingen, aflossingen van schulden en eventuele reserveringen worden verwerkt in het nieuwe budgetplan.

Hierna begeleiden we u met het leren omgaan van het nieuwe budget en de daarmee samenhangende veranderingen. In deze fase wordt u ondersteund en voorzien van de nodige adviezen en tips. In elk gesprek evalueren we samen hoe u omgaat met het nieuwe budget. Hierdoor ziet u het proces ook vorderen.

Nazorg

Als er weer balans is tussen inkomsten en uitgaven en u weer een gezonde eigen financiële huishouding kunt voeren dan wordt het contact afgebouwd. Tot 1 jaar na einde van het traject kunt u ons altijd per mail om advies vragen. Indien nodig komen we weer persoonlijk bij u langs.

We helpen u graag!

Meld u aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Neem geheel vrijblijvend contact op!

De gegevens worden altijd vertrouwelijk en met 100% discretie behandeld!
U kunt ons ook rechtstreeks contacten door te mailen of te bellen.

e6635bfb

U kunt BudgetCoach de Eilanden mailen via:

info@budgetcoachdeeilanden.nl

Natuurlijk wordt ook uw mail altijd vertrouwelijk en met 100% discretie behandeld!

Bellen kan natuurlijk ook:

06 - 12 56 57 56


Maar daarnaast kun u ons ook vinden op ...

Ons werkgebied...