Budgetbeheer

Wat is budgetbeheer precies?

Budgetbeheer is het beheren van de inkomsten en uitgaven van de cliënt door BudgetCoach de Eilanden. De inkomsten worden op een rekening gestort waarvoor BudgetCoach de Eilanden is gemachtigd. Met deze machtiging worden -uit naam van de cliënt- betalingen verricht die in het budgetplan zijn opgenomen. Door alle inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten, krijgen mensen meer inzicht in hun financiële situatie. Aan de hand van al deze gegevens zal er door BudgetCoach de Eilanden een budgetplan worden opgesteld. Dit plan is de verdere basis voor samenwerking tussen BudgetCoach de Eilanden en de cliënt.

Voor wie?

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het omgaan met geld. Het gaat hierbij om mensen die het juiste evenwicht niet weten te vinden tussen inkomsten en uitgaven. De cliënt dient zelf zorg te dragen voor het daadwerkelijk ontvangen van een inkomen dat ten minste gelijk is aan het niveau van de wettelijke bijstandsnorm. Op het moment dat er geen sluitend budgetplan kan worden gemaakt, maar de inkomsten (inclusief mogelijke toeslagen) wel maximaal zijn, zal er gekeken moeten worden naar mogelijkheden om de uitgaven te verminderen.

Enerzijds kan BudgetCoach de Eilanden worden ingeschakeld voor mensen die al financiële problemen hebben, bijv. in de vorm van schulden en die voor deze problemen reeds gebruik maken van een traject van schuldhulpverlening, dan wel de wettelijke schuldsanering (WSNP). Anderzijds kan BudgetCoach de Eilanden worden ingeschakeld door mensen die deze financiële problemen willen voorkomen.

Samen met een medewerker van BudgetCoach de Eilanden worden tijdens een intakegesprek alle inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet om de huidige financiële situatie te beoordelen. Het is van zeer groot belang dat álle inkomsten en uitgaven aan de orde komen. Wanneer dit niet gebeurt, kan er geen correct budgetplan gemaakt worden en kan niet worden bepaald of een juiste balans bestaat tussen inkomsten en uitgaven. Ook wordt er tijdens dit gesprek gekeken naar de eventuele mogelijkheden om de inkomsten te verhogen of de lasten te verlagen. De cliënt dient dus volledig te zijn, zodat er in een later stadium geen onverwachte uitgaven naar voren komen. Deze voorwaarde is essentieel voor een succesvolle samenwerking.

BudgetCoach de Eilanden gaat met deze gegevens aan de slag en komt met een budgetplan afgestemd op de persoonlijke situatie. Wanneer de potentiële cliënt akkoord gaat met dit plan geeft deze het beheer van zijn financiën in handen van BudgetCoach de Eilanden. Hiertoe zal een overeenkomst worden afgesloten. Het beheren van het budget zal duren totdat de overeenkomst wordt opgezegd. Bij BudgetCoach de Eilanden geldt een opzegtermijn van een maand.

Mensen die voor budgetbeheer in aanmerking willen komen, nemen contact op met BudgetCoach de Eilanden. Dit kunnen de betrokkene(n) zelf zijn of een ondersteunende organisatie.

Mogelijkheden budgetbeheer bij BudgetCoach de Eilanden

Bij BudgetCoach de Eilanden kan er een keuze gemaakt worden uit drie vormen van Budgetbeheer; Budgetbeheer basis, Budgetbeheer plus en Budgetbeheer totaal. Bewust is gekozen voor relatief lage tarieven, BudgetCoach de Eilanden wil hiermee het sociale karakter van deze dienstverlening onderstrepen. Alle tarieven zijn vermeld inclusief btw, dit geeft een reëel beeld van de daadwerkelijke kosten per maand.

Intake

De kosten voor een intake (gesprek + het beoordelen van uw huidige financiële status) bij u aan huisbedragen € 150,- excl. BTW

Budgetbeheer totaal

Bij deze vorm van budgetbeheer worden álle betalingen verricht mits er een sluitend budgetplan is.

Tarief is afhankelijk van de werkzaamheden en in overleg met de client.

Onvoldoende draagkracht?

Indien u onvoldoende draagkracht heeft om deze kosten uit eigen inkomen c.q. vermogen te betalen kan een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand. Neem contact met ons op over de mogelijkheden!

- Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% btw.
- Eventueel ontbrekende prijzen op aanvraag.

 Voor meer informatie over budgetbeheer neem contact met ons

Neem geheel vrijblijvend contact op!

De gegevens worden altijd vertrouwelijk en met 100% discretie behandeld!
U kunt ons ook rechtstreeks contacten door te mailen of te bellen.

37b829ed

U kunt BudgetCoach de Eilanden mailen via:

info@budgetcoachdeeilanden.nl

Natuurlijk wordt ook uw mail altijd vertrouwelijk en met 100% discretie behandeld!

Bellen kan natuurlijk ook:

06 - 12 56 57 56


Maar daarnaast kun u ons ook vinden op ...

Ons werkgebied...